วันแม่ 12 สิงหาคม 2554

แม่ตัวอย่าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มูลนิธิหลวงปู่คง  วัดละงู  บ้านป้าเกี้ยวคัดเลือกแม่ตัวอย่างทุกปี  สำหรับวันแม่ปี 2554 นี้  คุณแม่วิไลของป้าเกี้ยวก็ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่าง รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากท่านนายก อบจ. สตูลSubscribe to RSS - วันแม่ 12 สิงหาคม 2554