การตัดต้นไม้ใหญ่ในอเมริกามีกฏหมายบังคับ

การตัดต้นไม้ใหญ่ในอเมริกา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การตัดต้นไม้ใหญ่ในอเมริกามีกฏหมายบังคับคือจะต้องขออนุญาตจากทางอำเภอก่อนถึงจะตัดได้หากตัดเองโดนพละการจะโดนปรับ ถึงจะอยู่ในที่ดินของเราก็ตาม เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราจะจ้างบริษัทมาตัดหรือเราจะตัดเองก็ได้  การจ้างตัดต้นไม้ในอเมริกาเป็นที่รู้กันอยู่ว่าแพงมากๆๆๆๆ  ต้นไม้ที่ข้างบ้านมีอยู่ต้นหนึ่งใก้ลจะตายจึงจำเป็นต้องตัดออกจะได้หาต้นใหม่มาปลูกทดแทน

บริษัทมาตีราคาต้นนี้ราคา 500 เหรียญ

 Subscribe to RSS - การตัดต้นไม้ใหญ่ในอเมริกามีกฏหมายบังคับ