ความคิดของฝรั่งที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยดูว่าเขาคิดอย่างไรกับผืนแผ่นดินไทย

ฝรั่งทำนาไร่หัวใจอีสาน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อดู วีดีโอนี้แล้ว เราคนไทย จงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และมีผืนแผ่นดินที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว สำหรับผมมีแรงใจขึ้นมาอีกมากSubscribe to RSS - ความคิดของฝรั่งที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยดูว่าเขาคิดอย่างไรกับผืนแผ่นดินไทย