ฤดูหนาวที่ St. Louis

ท้องฟ้าสดใสในฤดูหนาว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฤดูหนาว Winter จะเริ่มเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์  ระยะเวลาช่วงกลางวันจะสั่น กลางคืนจะยาว ประมาณ 6 โมงเย็นก็มืดแล้วถึงแม้ว่าฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นแต่ก็ยังมีวันอากาศดีๆๆท้องฟ้าสดใสดวงตะวันส่งแสง  เด็กๆๆสามารถออกไปเล่นข้างนอกด้

วันที่ท้องฟ้าใส

 Subscribe to RSS - ฤดูหนาวที่ St. Louis