ชาติพันธ์ ประเพณี

ธรรมชาติ ผู้คน...บนทางผ่าน ๔ ดอกไม้รายทาง(จบ)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                                                 

ภาระกิจการเดินทางสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแท้ ไทย ลาว ญี่ปุ่นที่ผ่านมา มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อฟื้นฟูและสืบสานสิ่งดีงามในวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยาวนานเท่าที่จะทำได้ ระหว่างทางมุ่งสู่เป้าหมาย พบดอกไม้รายทางเรียงรายในธรรมชาติช่วยเติมคุณค่าสีสันให้โลกใบนี้ ขอส่งท้ายเป็นบล๊อคลากิจสักพักค่ะพี่น้องSubscribe to RSS - ชาติพันธ์ ประเพณี