หวายนั่ง

เว้นไว้ ... จะได้ หวนรำลึก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    จิตชื่นมื่น กาย วูบวาบ ซู่ซ่า ขึ้นมาแทบทุกครั้ง ที่เกิดอดีตสัญญาธรรมารมณ์ เมื่อประสาทสะดุด สัมผัส กับสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเกี่ยวข้องเมื่อวัยอดีต  Gallery แห่งความทรงจำ ก็จะแสดงนิทรรศการ ออกมาโดยอัตโนมัติ อย่างรวดเร็ว ปานสายฟ้า

    ในสวน “สหประชาพืช” (เพราะปลูกทุกอย่างที่อยากปลูก) ของข้าพเจ้า มีต้นไม้ประทับใจในอดีตไว้หลาย ชนิด บางชนิด แล้วก็กำลังหาอยู่เช่น ลูกกรวด ซึ่งเป็นมะเดื่อชนิดหนึ่ง ออกผลที่ราก ฯลฯ.  บล็อกนี้จะนำเสนอพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันหายากแล้วครับ เด็กในชนบทก็รู้จักน้อยครับSubscribe to RSS - หวายนั่ง