กล้วยตายพราย

กล้วย เรื่องที่ไม่กล้วยของคนชื่อก้อย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

.... วันนี้ต้องตัดใจตัดต้นกล้วยทิ้งเป็นต้นที่ 3 ในรอบสองเดือน กล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ข้างบ้านหลังเล็ก ๆ ไม่ออกดอก (ปลี) ออกผล มาเป็นปี แม้ต้นจะใหญ่ใบงาม แต่สุดท้ายยอดจะเหลือง เหลือง เหลือง จนต้นเป็นสีน้ำตาล  สรุปคือลำต้นเน่า หรือ ภาษาบ้านข้อยเรียกว่าตายพราย Subscribe to RSS - กล้วยตายพราย