วัชพืช หมายถึง พืชที่ขึ้นผิดที่

วัชพืช

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วัชพืช หมายถึง พืชที่ขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ซึ่งเป็นบริเวณที่เราไม่ต้องการให้ขึ้น  หรือพืชที่เกิดผิดที่ ทั้งๆ ที่อาจมีประโยชน์ถ้าเกิดถูกที่

สนามหญ้าหลังบ้านเต็มไปด้วยดอกวัชพืช

 

ตอนนี้เป็นต้นๆ ฤดูใบไม้ผลิ  อากาศอบอุ่นขึ้น  ดอกไม้  ใบหญ้า เริ่มมีสีสรร