ชื่อสามัญ : Chinese Chives

กุ๋ยช่าย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นกุ๋ยช่ายจัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง  สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ทำขนมกุ๋ยช่าย  ใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย  ดอกนำไปผัด  และอื่นๆๆๆ

******  กุ๋ยช่าย เป็นพืชผักที่มีแมลงหรือโรคเข้าทำลายน้อยกว่าพืชผักชนิดอื่น ๆ ******Subscribe to RSS - ชื่อสามัญ : Chinese Chives