น้ำหมักลูกยอ

เมื่อป้าแมวอยากอวดน้ำหมัก..ตามสภาพ

น้ำหมัก ที่เริ่มทำเพิ่มเอาไว้...

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากหมักลูกหม่อนจนกินได้แล้ว ก็เริ่มทะยอยหมักอย่างอื่นด้วยค่ะ น้ำหมักลูกยอ อายุได้ 1 อาทิตย์ค่ะ (สูตร วัตถุดิบ3 น้ำตาลทรายแดง1 น้ำสะอาด5)

น้ำหมักมะเฟือง อายุได้ 3 อาทิตย์ค่ะ

*************

ส่งการบ้านน้ำหมักลูกยอลุงพูน และพี่ธนนันท์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากได้อ่านเรื่องน้ำหมักลูกยอของลุงพูน และสาระพัดน้ำหมักของพี่ธนนันท์ ทำให้ได้แรงบันดาลใจในการปลูกต้นยอ และทำน้ำหมักลูกยอ