อินทผาลัมสด

อินทผาลัมสดแบบสีแดง (ปิดการแจก) และแจ้งชื่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอปิดการแจกเมล็ดพันธ์อินทผาลัมจากซาอุดิอาระเบีย


อินทผาลัม..ผลไม้ที่มีตำนานในศาสนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ได้รับของฝาก...อินทผาลัมสดจากซาอุดิอาระเบีย แบบสีแดงสดสวย