แจ้วพัทลุง สติ๊กเกอร์ การบ้าน ป้าเล็กอุบล

ขอบคุณครับ... ต๊ะไว้ก่อนเน้ออออ....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มีพัสดุส่งมาถึงครับ

สืบเนื่องจากมีสมาชิกที่รู้จักบางท่านบอกว่าอยากได้สติ๊กเกอร์เว็บบ้านสวนพอเพียงฯเพื่อเอาไปติดรถยนต์ ผมเลยอาสา รับเป็นผู้จัดหาให้
หลังจากประสานผู้ใหญ่โสธร ก็ได้รับคำตอบว่า พอมีสติ๊กเกอร์เหลืออยู่ และได้ประสานงานกับ พี่แจ้ว-พัทลุง ให้ส่งให้แล้วSubscribe to RSS - แจ้วพัทลุง สติ๊กเกอร์ การบ้าน ป้าเล็กอุบล