นำหมักมังคุด

น้ำหมัก นอกจากเพื่อความงามแล้ว ยังนำมาทำอะไรได้อีก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ด้วยอิทธิฤทธิ์น้ำหมัก  ทำให้สาวๆ  บ้านสวนหลายคน   หน้าผ่องใสปิ๊ง    กลายเป็นกระแสที่ฉุดไม่อยู่จริงๆ