สิ่งที่ต้องเรียนรู้

ความยากจน เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนี หรือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

  ขึ้นชื่อว่าความยากจน หลายคนไม่อยากพบไม่อยากเจอ
แต่ทำไม พระพุทธเจ้า จึ่งสอนเรา ให้อยู่กับความยากจน
หรือว่า ความยากจน คือหนทางแห่งการบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ซึ่งก็คือ "นิพพาน"
  การที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นคน ซึ่งมีมันสมองที่มีประสิทธิภาพสูง
ทำให้คน สามารถฝึกตน จนมีศักยภาพทางจิต ที่จะคิดและพัฒนา
แก้ไขปัญหาและปรับตัว จนสามารถสร้างอารยธรรมและวัฒนธรรมได้
  ด้วยความสามารถของคน ที่สามารถเรียนรู้ปรากฎการณ์ต่างๆของธรรมชาติ
จนสามารถสร้างเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างไว้
ทำให้เกิดความลุ่มหลงไปว่า คนคือศูนย์กลาง คนคือเจ้าของโลกSubscribe to RSS - สิ่งที่ต้องเรียนรู้