ดอกมะนาว

ฉันเห็น.......หน้าแล้ง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ช่วงหน้าแล้ง   พืชผักหลายอย่างราคาแพงขึ้น    โดยเฉพาะมะนาว   ไปเดินตลาด  ผลใหญ่  10  บาท  ผลย่อมลงมาหน่อย  สองลูก 15  บาท   แม้จะไม่ได้บังคับขืนใจ   สังเกตเห็นว่าต้นมะนาวที่ปลูกไว้ในกระถางที่บ้าน   เริ่มออกดอก เต็มต้น