น้ำหมักสับปะรด

ส่งการบ้านน้ำหมัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เช้า ๆ ส่งการบ้านก่อนเลย วิชาน้ำหมัก  อาจารย์น้ำหมักทุก ๆ ท่านแห่งบ้านสวน 

ถังนี้น้ำหมักมังคุด ทั้งเปลือกนอก เอาจุกออก เป็นวุ้นแบบนี้หลายรอบแล้ว แยกมาใส่ขวดโหลแก้ว