12 เมษา 55

รดน้ำผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่ 12  เมษายน  2555  อบต.ปากน้ำ  จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุที่วัดปากบารา  เพื่อให้ลูกหลานได้ขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  และเพื่อขอพรในปีใหม่ไทยด้วย  Subscribe to RSS - 12 เมษา 55