สรงน้ำพระ

สงกรานต์ปากบารา 55

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่  13 เมษายน  2555 มีชาวพุทธบ้านปากบาราไปทำบุญวันสงกรานต์ที่วัดปากบารากันหนาแน่นมีภาพมาฝากSubscribe to RSS - สรงน้ำพระ