ไผ่ตงลืมแล้ง ปลูกแล้วทานได้ ขายได้

ไผ่ตงลืมแล้ง

รูปภาพของ Bumper

ทดลองปลูกไผ่ตงลืมแล้งที่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ให้คุณแม่ปลูกให้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เลยไปเก็บรูปมาให้ดูกันครับ

ไผ่ตงลืมแล้ง

ไผ่ตงลืมแล้ง

ไผ่ตงลืมแล้ง