เลี้ยงรุ่นช่างอิเล็คทรอนิคส์วิทยาลัยเทคนิดเพชรบุรี

งานเลี้ยงประจำปี...28ปี(ชอ.)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

6 พ.ค.55 เลี้ยงรุ่นช่างอิเล็คทรอนิคส์ครอรอบ 28ปี มีสมาชิกมา11ท่านแต่ว่าความอบอุ่นและสามัคคีในหมู่เพื่อนๆยังคงไม่เสื่อมคลาย

Subscribe to RSS - เลี้ยงรุ่นช่างอิเล็คทรอนิคส์วิทยาลัยเทคนิดเพชรบุรี