บุญบั้งไฟ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

สวัสดีค่ะ  สมาชิกชาวบ้านสวนพอเพียงทุกท่าน  

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรนะค่ะ วันที่  9-11  พ.ค. 2557  ค่ะ

  

วันที่ 9 พ.ค. 57  มีการประกวดกลอนเซิ้งบั้งไฟ 

มาเด้อ...เอาบุญบั้งไฟ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยขอฝนนี้ เป็นฮีด(จารีต)สำคัญ ฮีดหนึ่งของชาวอีสานทั่วทั้งภูมิภาค โดยชาวอีสานหลายจังหวัดนั้นให้ความสำคัญ และร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอย่างแข็งขัน จนทำให้เป็นประเพณีอันโดดเด่นของประเทศ เป็นตัวแทนจากภาคอีสานที่เชิดหน้าชูตาในด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

 Subscribe to RSS - บุญบั้งไฟ