ไผ่ Phyllostachys Aureosulcata (Yellow Groove)

ไผ่ (Yellow Groove Bamboo)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วไปเทียวสวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden  ไปเจอต้นไผ่มีป้ายติดไว้ว่าPhyllostachys Aureosulcata (Yellow Groove Bamboo) เห็นแล้วหน่อน่ากินมากๆๆๆๆทำให้สนใจอยากจะปลูกไผ่ไว้กินหน่อ 

Yellow Groove BambooSubscribe to RSS - ไผ่ Phyllostachys Aureosulcata (Yellow Groove)