ดูงานศูนย์ฯ

พี่น้อง...ระยองมาดูงาน..จ้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พี่น้องบ้านหนองหว้า ม.๗ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จต.ระยอง มาดูงานที่ศูนย์ฯ ในโครงการส่งเสริมหมู๋บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

Subscribe to RSS - ดูงานศูนย์ฯ