เศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวข้าว ปีนี้ 57

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อากาศสดใส แดดไม่ร้อนมาก เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 57 วันเกี่ยวข้าวแปลงนี้ และปีนี้ของผม  

ส่งการบ้าน(ครั้งแรก)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   

ไม่คิดว่าจะได้การบ้านแบบไม่ทันตั้งตัว จากการตอบคำถามชิงของรางวัลของคุณอ้อยหวาน ทำให้ได้รับการบ้านโดยปริยาย แต่เพราะด้วยด้อยประสบการณ์หรืออย่างไรไม่ทราบได้ ทำให้เหลือต้นทานตะวันอย่างเดียวที่รอดพ้นมาได้ จาก 4 ชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ได้มา

ฟักข้าว เพกา มีมาให้กินเรื่อยๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

มีความสุขกับสวนน้อยๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ไม่ได้เข้าเวบมาเป็นอาทิตย์เลยงานยุ่ง  ว่างจากเวร เลยเข้าสวนไปดุแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ต้นไม้ที่ปลูกไว้เริ่มโตแล้ว   ช่วงนี้ต้องดูแลมากเลย

ฝนไม่ตกแล้ว

ของสะสมลุงนุ 2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อยากมีสุขภาพดีทำไง............. ก็ต้องใช้ชีวิตที่ดี กินอาหารที่ดี

ทำอย่างไรจะได้กินอาหารที่ดี ..................ก็ต้องผลิตอาหารเอง

แล้วอาหารที่เราต้องกินประจำคืออะไร  ....................ข้าวไง

ฝึกงานขายให้เด็กๆที่สุนีย์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ได้พาเด็กฝึกทำงาน

จัดบูธที่ห้างสุนีย์  อุบลราชธานี

ครั้งแรกของบ้านนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เยี่ยมสวนกองบิน21

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มีโอกาสได้ไปสวน

ที่กองบิน21 อุบลราชธานี

วันนี้ว่างเวรเข้าสวนดูแลต้นไม้ต่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ว่างเข้าสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ว่างเลยเข้าสวน กำจัดวัชพืชให้ต้นไม้

หน้า