บล็อกของ chitsanu

แรงบันดาลใจ (สู่วิถีพอเพียง) จากชุมพรคาบาน่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   การไปสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ โครงการพระราชดำริพื้นที่หนองใหญ่ และชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท จ.ชุมพร ทำให้ผมได้เห็นภาพของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงได้ชัดเจน มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่ได้ใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับคำว่าพอเพียงมากนัก เมื่อเริ่มต้นด้วยการใช้ใจมองศาสตร์แห่งความพอเพียง อย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นว่าจะเข้าไปให้ถึงให้ได้ ก็เกิดความรู้สึกว่าได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าแห่งการดำเนินชีวิต ที่จะนำพาชีวิตไปสู่การมีความสุขสัมบูรณ์ที่ยั่งยืนถาวร ต่อไปได้ในอนาคต .....


ประโยชน์ของผัก ๓๗ ชนิด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผัก ๓๗ ชนิด (สำคัญที่สุดคืออันสุดท้าย ไม่กินไม่ได้แล้ว)


                ๑ สะเดา ( Neem tree) มีเบต้าแคโรทีนสูง บำรุงสายตา เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้นอนหลับ


                     ๒ ผักกาดขาว ( Chinese white cabbage) ช่วยระบบย่อยอาหารขับปัสสาวะ แก้ไอ มีโฟเลทสูงบำรุงคุณแม่ตั้งครรภ์

บันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บันได  ๙  ขั้นสู่ความพอเพียงSubscribe to RSS - บล็อกของ chitsanu