บานแล้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       30/1/2565สวัสดีครับจากบล็อกที่แล้วผลไม้เริ่มออกดอก ตอนนี้บานแล้ว

 

ทุเรียนตอนนี้จะเป็นช่วงอ่อนไหว

 

ดอกมังคุดก็เริ่มบานแล้ว

 

กินทุกไร่ ไปทุกสวน

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงครับ