บล็อกของ hanifan

มาในนามของโรงเรียน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจ โดยให้นักเรียนได้ศึกษา ลงมือปฏิบัติและเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเอง อยากให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นทีม รักการทำงาน เคารพและยอมรับความแตกต่างด้านนิสัยใจคอ บุคลิคภาพทุกด้าน มอบความรักความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียนด้วยกัน มีความคืบหน้าอย่างไรจะส่งข่าวคราวมาให้ทราบต่อไป จากสมาชิกใหม่ค่ะSubscribe to RSS - บล็อกของ hanifan