บล็อกของ kok lukhana

ภูเก็ตเกมส์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่ 30 พ.ค. นี้ จะพาลูกสาวไปแข่งกีฬา ที่ภูเก็ต  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภูเก็ตเกมส์ แข่งที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน พักที่โรงเรียน อบจ.

ส่งการบ้านจร้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 


 


 จากกการที่ได้รับการบ้านจากครูหลายท่าน ขอเชิญคุณครูตรวจการบ้านค่ะ

แผงใข่เพาะเมล็ดผัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขียนลงบล็อกทำไม่เป็นหรอกถามลูกสาว กล้ากลัวๆ จะส่งได้ไหม ตัดสินใจลองดู