บล็อกของ รัตติการ นาจันทัด

สวนในวันแม่ 12 สิงหาคม 2557

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวนในวันแม่

ขุดสระ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 การขุดสระจากงบประมาณของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว ขุดสระที่ต้องสมทบ 2500 บาท 

ที่ดิน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ที่ดิน  ซื้อที่ดินแปลงนี้เมือ พ.ศ. 2553    ซื้อแบ่งกันกับน้องสาว  ของเรา 20 น้อง 10  ได้มาแล้วก็เริ่มคิดจะปลูกต้นไม้ สามีบอกปลูกปลาม์แล้วกัน เราก็ลงไป 20 ไร่ Subscribe to RSS - บล็อกของ รัตติการ นาจันทัด