บล็อกของ เสกสรร

ผักบุ้งเจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผักบุ้งเจโตเป็นหนุ่มแล้วครับ


นำรูปผักบุ้งที่โตพร้อมขายมาให้ติชมตามคำสัญญาครับ

ผักบุ้งเจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

โครงการที่2 การปลูกผ้กบุ้งเจ นำรูปมาลงให้ชมกันครับ

เป็นผักที่ปลูกง่าย ตอนนี้กำลังโตผมคิดว่าจะเก็บขายตอนเทศกาลกินเจ ผมจึงเรียกผักบุ้งเจ

พืชเศรษฐิจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวนผักเศรษฐกิจ

หมวดหมู่ของบล็อก: Subscribe to RSS - บล็อกของ เสกสรร