บล็อกของ อาย_สายใย

"งานชุมนุม 54"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                           "งานชุมนุม"

"เก็บเกี่ยว"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

  

ผลงานวันนี้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"ขี้พร้าโรงเรียน"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                     "ขี้พร้าโรงเรียน"

ชะพลู หรือ ชะอม

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

ชารางจืด

หมวดหมู่ของบล็อก: 


"ชารางจืด"

ส่งผลงานโครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้วฯ 2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

“ส่งผลงานโครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว  2 "


เป็นเพราะพืชผักที่ส่งเข้าร่วมโครงการ"ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง  หลีกเลี่ยงสารเคมี "ที่ส่งไปรอบแรกไม่สามารถลงภาพได้หมด จึงนำมาให้ญาติบ้านสวนมาชมกันเป็นรอบที่สองค่ะ รอบนี้เป็นไม้เลี้อยและไม้ค้างล้วนๆค่ะ


 

เมื่อผอ.ลงสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ส่งผลงานโครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจ้งชื่อ ผู้ขอรับเมล็ดพันธ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีค่ะ ชาวบ้านสวนทุกท่าน อาย หายไปจากเวปซ์บ้านสวนเสียหลายวันเพราะช่วงท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงของการสอบกลางภาค เลยต้องเตรียมตัวสอบและเคลียร์งานส่งครูเพราะท่ีโรงเรียนพวกเรามีโครงการตรวจสุขภาพทางหารเรียนหลังการสอบ กลางภาค โดยนักเรียนคนใดมีคะแนนเก็บไม่ถึงครึ่งหนึ่งท่ีครูประจำวิิชาจัดเก็บ จะถูกเชิญผู้ปกครองมารับทราบ  อายสายใย และเพื่อนไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้น จะต้องทำการสะสาง และปรับค

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ อาย_สายใย