บล็อกของ ป้าแต๋ว

เอาผักหลังบ้านมาอวดสมาชิกชาวบ้านสวนค่ะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องจากป้าแต๋วมี่ที่ว่างเยอะทำให้หญ้าขึ้นรกดายก็ไม่ไหวจะจ้างก็ไม่ค่อยมีใครมารับจ้างจึงปลูกต้นไม้ปลูกผักปราบหญ้าเสียเลยดังในภาพค่ะ

ส่งภาพการบ้านรอบสอง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 


 


 

78 วันกับสาวอัญชันที่วังสะพุง(ส่งการบ้านป้าแมวดำ)2/

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ขอส่งการบ้านป้าแมวตามสัญญาค่ะ  รับเมล็ดอัญชันสีขาวจำวน 15  เมล็ด  เมื่อ  29  ก.ค. ลงมือเพาะทั้งหมดเมื่อ  30  ก.ค.   งอกเป็นต้นจำนวน  13  ต้น  ไม่งอก 2


คิดเป็นเปอร์เซ็นการงอกร้อยละ  86.66   สรุปเวลาที่บ่มเพาะ  เลี้ยงดูอัญชันสีขาวจนออกดอกใช้เวลา   78 วัน


พยายามอัฟโหลดภาพหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จขอส่งตัวอักษรก่อนนะคะส่วนภาพจะส่งมาตามหลังค่ะ 

ฮานอย-ฮาลอง

หมวดหมู่ของบล็อก: Subscribe to RSS - บล็อกของ ป้าแต๋ว