บล็อกของ ลุงสิทธิ์คนเลยสงขลา

แนะนำตัว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   ลุง...คงประสิทธิ์  ยอดบุญ   เกิดที่ อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา อาชีพหลักรับราชการอาชีพรองเกษตรกร  รายได้หลักเกษตรกร  รายได้รองรับราชการ ทำงานมาก็หลายจังหวัด  คิดและดำเนินชีวิตในแนววิถีพอเพียงมาโดยต่อเนื่องและต่อไป    เพราะมั่นใจในวิถีชีวิตแบบนี้