รถไฟความเร็วสูงของเมืองไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ผมคิดว่าในอนาคตรถไฟความเร็วสูงในไทยเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน 5 ปี เพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของไทยคือหัวใจเชื่อมต่ออาเซียน และจีนย่อมจะไม่ปล่อยให้เกิด Missing Links ที่จะต่อท่อนำคนและสินค้าออกสู่ทะเลแน่นอน แผนแรกคือการเข้าที่หนองคาย ลงสู่กรุงเทพฯ-ภาคใต้ แผนที่สองจีนทะลุพม่าเข้าที่กาญจนบุรี ลงสู่ใต้ และแผนที่สามที่น่าจะเกิดขึ้นคือผ่านทางภาคเหนือของไทยเพื่อไปสู่ Hub ที่หัวลำโพงก่อนที่จะแตกสายไปสู่ภาคใต้ สู่ตลาดอาเซียน หรือไปทาง ตะวันออก หรือข้ามไปกัมพูชา,เวียดนาม

ล่าสุดทางดร. จุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงร่วม (เอ็มโอยู) ระหว่างไทย-จีน ฝ่ายไทย เปิดเผยว่า  ทางประเทศจีนขอใช้สัญญาสัมปทานจำนวน 50 ปี ซึ่งขัดกับข้อกฎหมายไทยที่กำหนดให้สัมปทานสูงสุดเพียง 30 ปีเท่านั้น รวมทั้งต้องพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนการลงทุนด้วยว่าจะใช้รูปแบบใด สัดส่วนการลงทุนจะเป็น 50% หรือ 51 ต่อ 49% หรือไม่ เพราะโครงการดังกล่าวไม่ใช่แค่เดินรถระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการเดินทางภายในประเทศด้วย  ทั้งนี้จะได้ร่างเอ็มโอยูใหม่ในปลายปีนี้ก่อนที่จะหาข้อสรุปในต้นปี 2554 ก่อนสรุปรายละเอียดก่อนจัดทำเอ็มโอยูฉบับสมบูรณ์ เสนอไปยังที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงมีการลงนามกับจีนต่อไป

ขณะที่ช่วงต้นปีหน้าเหมือนกันที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะส่งผลรายงานสรุปหลังจากทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 2 เส้นทาง มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง 221 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 754 กิโลเมตร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบพีพีพี ชุดที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงเดือนมกราคม 2554

ซึ่งเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจลงทุนในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่มากกว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง เนื่องจากมองว่าเส้นระยองมีระยะทางสั้นเกินไป  โดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่น  ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศจีนให้ความสนใจลงทุนเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ตอนนี้พูดง่าย ๆ คือรถไฟความเร็วสูงใช้ไทยเป็นเวทีต่อรอง และคานอำนาจทางเศรษฐกิ?ไปเสียแล้วระหว่าง จีน และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามทาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ร่างกำหนดค่าโดยสาร + เวลาเดินทาง สำหรับเครือข่ายไฮสปีดเทรน ไว้แล้วและคาดหวังไว้ว่าราคาน่าจะลดลงอีก   

 

 
สายเหนือ:  

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - นครสวรรค์ (หนองปลิง) เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 384 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - พิษณุโลก เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 611 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - เด่นชัย เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 38 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 845 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - เชียงใหม่ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 43 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 1,190 บาท

สายตะวันออกเฉียงเหนือ:

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - นครราชสีมา เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 16 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 410 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - ขอนแก่น เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 13 นาที 12 วินาที ค่าโดยสาร 709 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - หนองคาย เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 4 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร 984 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - สุรินทร์ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 3 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 661 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - อุบลราชธานี เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 51 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 912 บาท

สายใต้: 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - หิวหิน เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 360 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - แม่กลอง - หิวหิน เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 55 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 295 บาท    

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - สุราษฎร์ธานี เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 14 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 1,037 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - หาดใหญ่ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 41 นาที 24 วินาที ค่าโดยสาร 1,499 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) - ปาดังเบซาร์ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 1,571 บาท

 

สายตะวันออก: 

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) - ฉะเชิงเทรา - ระยอง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร 350 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) - บ?งปะกง - ระยอง เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 58 นาที 12 วินาที ค่าโดยสาร 305 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) - ฉะเชิงเทรา - จันทร์บุรี เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 39 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 530 บาท

 

·         กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) - ฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที 0 วินาที ค่าโดยสาร 400 บาท    

 

 

ถ้าราคาเป็นอย่างนี้จริงผมคิดว่าในอนาคตสายการบินโลว์คอสต์อาจจะต้องกระอัก เพราะราคาน่าสนเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ 4 ชั่วโมงราคาพันนิด ๆ  ตอนนี้ก็อยากให้เกิดขึ้นดีกว่า และสายการบินในไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่อีกระลอก แต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าต้องกำกับตรวจสอบโครงการอย่างเข้มงวดเพราะวงเงินสูงเหลือเกินตัดเปอร์เซนต์ 20-30% ก็ไม่เบาเหมือนกันครับ!

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร.ความเห็น

ข้อมูล ดีมากๆ เลยครับ

ขอบคุณข้อมูลนะคะ  ถ้ามีจริง ๆ จะดีมากเลย  ประชาชนจะได้ไม่ต้องใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง  ประหยัดน้ำมัน   ประหยัดเวลา คุ้มมาก ๆ

ผมก็อยากให้เมืองไทยมีไวๆ จะได้ไม่ต้องไปง้อเครื่องบิน เผลอๆไวกว่าเครื่องบินด้วยครับ เพราะเราไม่ต้องเดินทางไปเช็คอินล่วงหน้าเป็นชั่วโมง ราคาก็ถูกด้วย

 

ชีวิตที่เพียงพอ ย่อมมาจากชีวิตที่พอเพียง

:love: ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะ คุณอ้่วน ราคาไม่แพงมากค่ะ ประหยัดเวลาดีมากค่ะ ชอบสะดวกดีมากค่ะ

:admire2:  ไปเที่ยวสะเมิง เจียงใหม่ ล่องใต้ไป ซิงโปร์  อาทิตย์เดียวก็พอ :uhuhuh: 

เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะ ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์.... มาโซโนบุ ฟูกูโอกะ

ข้อดีก็เยอะทีเดียวค่ะ  ข้อเสียคือตรวจคนเข้าเมืองของเราหละหลวม

จะทำให้เกิดบรรดาคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย,อาชญากรข้ามชาติ เข้ามา

เคาะประตูได้ในเวลาอันรวดเร็ว ยังไม่รวมถึงไทยจะเป็นที่ซุกของมือวางระเบิด

ทั้งหลาย  เราไม่เหมือนประเทศทางยุโรปที่เดินทางเข้าประเทศโน้นออก

ประเทศนี้เพียงแค่นั่งรถไฟเท่านั้นแต่เขาเข้มงวดกว่าเรามาก

ก็หวังว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเราคงต้องเตรียมการให้รอบคอบ..เพราะวัวหาย

ล้อมคอกก็ไม่ทันเสียแล้วล่ะ่ค่ะ่

แบ่งปันน้ำใจส่งต่อกันไป ....ไม่รู้จบ

อีกหน่อยพี่น้อองบ้านสวน เดินทางหากันได้ง่ายเลย แค่ไม่เกิน3ชั่วโมง แต่ละจังหวัดก็ชั่วโมงกว่าๆ น่าจะดีนะคะ ดูแล้วปลอดภัยดี

 

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ก็อยากให้มีเร็วๆ สะดวกดี คิดว่าน่าจะดีกว่านั่งเครื่องบิน แต่ยังนึกไม่ออกเรื่องความปลอดการตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับข้อมูลดี ๆ  อย่างนี้  ขอบคุณค่ะ

รถไฟแบบมา รฟท. จะทำยังไง เห่อๆ

แต่อยากให้เกิดค่ะ จะกลับไปอยู่บ้านค่ะ