ได้รับแล้วครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ได้รับแล้วครับเมล็ดถั่วพลูสีม่วงจากคุณครูพุทธบุตร เดินทางมาไกลจากจังหวัดตรังผมขอขอบคุณมากนะครับจะตั้งใจทำการบ้านส่งคอยชมผลงานนะครับ

ความเห็น

อีก 30 วัน ถ้าดินฟ้าอากาศเหมือนภาคใต้บ้านผม ก็จะได้เห็นฝักยาวๆ สีม่วงๆ ครับ

เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

ปลูกเลยค่ะ...ของพี่เริ่มงอกแล้ว