สร้างพระประธาน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กลับบ้านสงกรานต์นำบุญมาฝากครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างพระประธาน

หลวงพ่อทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ

สร้างเสร็จภายใน 5 วัน สูง 7เมตร 89 เซนติเมตร หน้าตัก 6 เมตร

พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมดวงเพื่อเป็นศิริมงคลแบบล้านนา โดย พระครูวิเชียรปัญญา (หลวงพ่อทันใจ) พร้อมบูชาวัตถุมงคลและทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 1,000 กองๆละ 199 บาท ณ สำนักสงฆ์บ้านกะลัน หมู่ 16 บ.กะลัน ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2545

ติดต่อกรรมการวัด โทร.01 7603547 คุณคร

 

ศาลาในสำนักสงฆ์

อาคารเอนกประสงค์ในสำนักสงฆ์

ความเห็น

ขออนุโมทนา สาธุด้วยนะคะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 

 

 

ขออนุโมทนาบุยด้วยคนครับ

ข่าวล่าสุด เงินทำบุญเข้าบัญชีหลวงพ่อๆ ก็ออกจากวัดไปแล้ว ทิ้งหนิ้สินงานมหรสพไว้ให้คุณพ่อคร ศิลาชัย- น้า เครือญาติจ่ายแทน