การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรด้วยแหนแดง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ช่วงที่ผมไปเป็นคณะทำงานตัดสินการแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดตรงกับมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  สำหรับงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แห่งประเทศไทยนั้น เป็นงานที่แสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามา ผมเองเมื่อเข้าไปในงานนี้ ก็มองหาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอยู่แล้วครับ ก็มาเจอกับโครงงานวิทยาศาสตร์หนึ่ง ข้อมูลต่อไปนี้จากแผ่นพับที่น้องเขาแจกในงาน ผมขออนุญาตนำมาเล่าต่อ

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรด้วยแหนแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงการ
1. เด็กหญิงสรัลชณา  อุทัยแสงสุข
2. เด็กหญิงนิสาชล  เสนะจำนงค์
3. เด็กหญิงปัทมาพร ละม่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางมนสุรีย์ ก่อตาวงษ์
ชื่อ สถาบัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของแหนแดง (Azolla pinnata) เนื่องจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สกุล Anabaena อาศัยร่วมกับแหนแดงแบบพึ่งพา ซึ่งสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนี้สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แหนแดงใช้ประโยชน์ได้และเมื่อแหนแดงตายจะปลดปล่อยไนโตรเจนให้สิ่งแวดล้อมไป คณะผู้จัดทำได้สืบความรู้เรื่องปุ๋ยทำให้ทราบว่าปุ๋ยเคมีไม่มีอินทรีย์วัตถุแต่มีธาตุอาหารในปริมาณสูง ส่วนปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ซึ่งนำไปปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีปริมาณเพิ่มขึ้น พืชเจริญเติบโตได้ดี

คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำแหนแดงไปหมักกับปุ๋ยคอก คือ มูลสุกร จนกระทั่งกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนสูงที่สามารถผลิตใช้เองได้เพื่อทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า เนื่องจากวิกฤติน้ำมันมีราคาแพง อีกทั้งปุ๋ยเคมีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการพัฒนาทางการเกษตรในอนาคต

เนื้อหาในแผ่นพับยังมีอีกนะครับผมนำเสนอแค่นี้ ก็อยากชื่นชมกับนักเรียนกลุ่มนี้ ที่สามารถหาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มาดูภาพผลการทกลองที่น้องเขานำมาแสดงที่งาน

ผลการทดลองข้องน้องนักเรียน

 

หน้าตาของแหนแดง

 

 

ความเห็น

มีคนแนะนำให้ผสมแหนลงไปในขุยมะพร้าวที่ใช้ทำตุ้มตอนกิ่งไม้นะครับ สรรพคุณก็คือว่าทำให้กิ่งตอนที่ได้แข็งแรง และออกรากดี แต่ก็ยังไม่เคยทดลองทำ

สวัสครับคุณวัต ที่บ้านผมผมไม่เคยเห็นแหนแดงเลย แต่มีอยู่แย่างหนึ่งที่ผมคิดจะนำมาใช้คือ สาหร่ายหางกระรอก อยู่ในเหมืองน้ำชลประทานเยอะมาก

ดูเหมือนว่าบ้านเราที่เห็นๆ จะเป็นแหนเป็ด นะครับ ผมก็เลยคิดว่าหากเจอคราวหน้าจะเก็บไปเลี้ยงไว้บ้าง สาหร่ายหางกระรอก ผมไม่รู้จักครับ มันมีสรรพคุณอย่างไรบ้างหละครับ คุณโสธร ลองถ่ายรูปมาวางดูซิครับ

ที่หลังบ้านพี่มีแหนเต็มเลย แต่ไม่รู้ว่าใช่อย่างเดียวกันหรือไม่

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

ใครมีแหนแดงขายหรือรู้แหล่งช่วยบอกหน่อยคับต้องการใช้ในการทดลองคับ

ติดต่อ bannok_001@hotmail.com