ซ้อมลงรูปครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขออนุญาตใช้พื้นที่ทดลอลลงรูปก่อน เอเตรียมความพร้อมส่งการบ้านคุณครูครับ  ขออีกรูปครับ

ความเห็น

เล็กไปค่ะ ขยายอีกหน่อย

 

 

ของ สมช.ใหม่  ค่อยๆเรียนรู้ไป  ถามผู้ใหญ่โสทร หรือคนอื่นๆก็ได้ ยกเว้นผม เพราะผมก็ถามเขาเหมือนกัน แนะนำให้ลงรูปตัวเองก่อน จะแสดงถึงความจริงใจ เปิดเผย 


อยู่ที่นี่ บ้านหลังนี้จะได้ประโยชน์ ถ้าชอบการปลูกพืช - ผักกินเอง เรามีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ไม้กันตลอดเวลา

รูปเล็กไปหน่อยนะคะ

 "ถั่วพร้า" วิถีเกษตรแบบพอเพียง  ส่งผลให้ "ไร่มยุรี" และ "นามยุรี"  ประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาไม่กี่ปี   ถือได้ว่าเป็นพระเอกสำหรับเราเลยทีเดียว  จากชีวิตข้าราชการที่มุ่งมั่นให้กับงานเพื่อชาติและแผ่นดิน  ทำเกษตรก็ลองผิดลองถูก  จากประสบการณ์อันน้อยนิดมาผสมผสานกับการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากโลกไซเบอร์  เลยเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการทำการเกษตร  ประสบผลสำเร็จในระดับที่เราพอใจ  แต่ที่แน่ๆ  ค้นพบแล้วกับคำว่า  "วิถีเกษตรแบบพอเพียง"  เป็นอย่างไร  และเพิ่งถึงบางอ้อกับสำนวน "การลดต้นทุนการผลิตคือกำไรของการทำการเกษตร"