ไหว้ครูแพทย์แผนไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       ไปร่วมงานไหว้ครูมาตั้งแต่ตอนกลางเดือนแล้ว ว่าจะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ได้ทำสักที วันนี้พอมีเวลาก็อยากนำเอาภาพกับรายละเอียดมาแบ่งปันกันค่ะ

       วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้จัดพิธีบูชาครูหรือพิธีไหว้ครูแผนไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณของบุพการีและครูบาอาจารย์และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมอันสำคัญของสังคมไทยซึ่งได้สืบทอดกันมายาวนานจนตราบเท่าทุกวันนี้

       เชื่อว่ารูปแบบพิธีการบูชาครูสืบทอดจากพิธีพราหมณ์สำหรับแพทย์แผนไทยถือว่าพิธีบูชาครูหรือพิธีไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลอันสำคัญ เพราะเป็นที่ประจักษ์ดีว่าศาสตร์แขนงนี้เป็นศิลปะวิทยาการที่ต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์ความชำนาญจากครูเป็นอย่างมาก จะศึกษาหาความรู้จากตำราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การประกอบพิธีบูชาครูอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูจึงมีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันธ์ทางจิตใจระหว่างศิษย์กับครูผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ หากผู้ใดขาดความกตัญญูรู้คุณหรือดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ ก็ยากที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามจากท่านเหล่านั้น เพราะถือว่าเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ขาดคุณธรรมจริยธรรม เปรียบได้กับการให้แก้วแก่วานร หรือการให้อาวุธแก่โจร

       ในอดีต พิธีบูชาครูนิยมจัดในเดือน ๖ หรือเดือน ๙ ซึ่งถือเป็นฤดูกาลที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากถือว่าพิธีนี้เป็นพิธีการศักดิ์ศิษย์ การจัดจึงต้องมีความพิถีพิถันและถือจริงจังเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่การเตรียมข้าวของและเครื่องสักการะที่ใช้ในพิธีการ ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนต่างๆ

       พิธีบูชาครูแพทย์แผนไทยที่ได้จัดขึ้นเป็นพิธีที่จัดอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ การจัดโต๊ะหมู่และเครื่องสักการะบูชา เครื่องสังเวย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์แผนไทย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ประธานใช้ประกอบพิธี

๑.โต๊ะหมู่บูชา

๒.เครื่องสักการะ ประกอบด้วย บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม บายศรีต้น พานไหว้ครู

๓.เครื่องสังเวย ประกอบด้วย

        หมวดขนมหวาน ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน ขนมต้มแดง ต้มขาว ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู ขนมหูช้าง ขนมคันหลาวเป็นต้น

        หมวดผลไม้ ได้แก่ ผมไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลตามฤดูกาล มะพร้าว ข้าวตอก ถั่ว งา ทับทิม สับปะรอ กล้วย อ้อย เผือก มัน ฟัก แฟง แตง เป็นต้น

        หมวดอาหารคาว ได้แก่ หัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลาช่อน และอื่นๆตามความเหมาะสม

        หมวดเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว ได้แก่ เหล้า น้ำเขียว น้ำแดง น้ำเปล่า หมากพลู บุหรี่

๔.เครื่องมืออุปกรณ์ของแพทย์แผนไทย ได้แก่ หนังสือ คัมภีร์ต่างๆ ย่ามแดง กระบอกแดง มีดหมอ เครื่องมือทำยา ยาสมุนไพร ยาสมุนไพรแปลรูป

๕.เครื่องมืออุปกรณ์ที่ประธานใช้ประกอบพิธี ได้แก่ เทียนชัย ธูป ดอกไม้ ธูปแพเทียนแพ ขันน้ำมนต์ เทียนน้ำมนต์ ผอบ ทองคำเปลวและน้ำมันจันทน์ ฆ้องชัย

รวมทั้งจัดให้มีวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงประกอบพิธีด้วย


       หลังพิธีบูชาครูหรือไว้ครูเสร็จมักมีพิธีการสำคัญอีก ๒ พิธี คือ พิธีครอบครูและพิธีมอบตัวศิษย์

       พิธีครอบครูเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครู และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสอนศิย์ต่อไป โยต้องมีคุณสมบัติคือ เรียนจบมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์มาอย่างต่อเนื่อง และประกอบวิชาชีพด้วยจรรยาวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ผู้เข้ารับการครอบครูต้องจัดเตรียมเครื่องบูชา ประกอบด้วยธูปแพ เทียนแพ พร้อมเงิรกำนล ๑๒ บาท

       พิธีมอบตัวศิษย์ เป็นพิธีที่มีความหมายว่า ศิษย์ขออนุญาติเข้ามาศึกษาหาความรู้ การประพฤติปฏิบัติ รวมถึงศีลธรรมจรรยาบรรณจากครู ผู้ที่จะเข้ามอบตัวศิย์ ต้องเตรียมเครื่องบูชาครูได้แก่ ดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม พร้อมเงินกำนล ๖ บาท

ดีจัง ปีนี้มาทันพิธีพระด้วย

รับน้ำมนต์กันสักหน่อย

เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยพิธีพราหมณ์ค่ะ

ตามมาด้วยตัวแทนรุ่นถือพานไหว้ครูค่ะ

เตรียมตัวครอบครู

มอบตัวศิษย์

เจิมหน้าผากกันสักหน่อย

ศิษย์เก่า(ศิษย์แก่ๆ)

เสร็จพิธี พี่น้องก็รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสนิทสนมกันค่ะ

ตอนบ่ายก็เป็นการทำบายศรี รับขวัญน้องใหม่ค่ะ พี่ๆแห่กันซะมันส์ไปเลย

ให้เห็นความสวยงามกันชัดๆ

พร้อมกับนางรำสวย

อาจารย์ได้ทำพิธีสู่ขวัญ

อาจารย์ผูกข้อมือรับขวัญศิษย์

       พิธีกรรมที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ ได้ทำกันทุกปีจนกลายเป็นประเพณีไปแล้วค่ะ รุ่นพี่รุ่นน้อง หรือเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลกันก็จะได้มาพบกันก็งานนี้แหละ แต่ละคนก็จะพยายามมาร่วมพิธีกันทุกๆปีค่ะ

       ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันนะคะ ขอความสุข ความเจริญสู่ทุกๆคนนะคะ

 ความเห็น

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 54 ก็ไปมาครับ  ไหว้ครูแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดที่อาคารเอนกนิทัศน์ มสธ.ปีนี้เริ่มเรียนเป็นปีแรกครับ

เท่าที่ทราบมา มสธ.เปิดคณะแพทย์แผนไทยมาหลายปีแล้วนะคะ เพราะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องไปเรียนค่ะ

e-mail. puangpech_@hotmail.com

 

:wow2: :wow2: :wow2:

ตามมาแล คล้าย ๆ กับครอบครูโนราห์ม้ายน้อง:confused:

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

ไม่เคยเห็นเขาครอบครูโนราห์เลยค่ะพี่เล็ก ตามที่เข้าใจมาครูโนราห์เขาสืบเชื้อสายกันรึป่าวค่ะ

e-mail. puangpech_@hotmail.com

 

ใช้พาน  จัดขนม  สวยดี 

จัดแบบนี้ทุกปีค่ะป้าเล็ก

e-mail. puangpech_@hotmail.com

 

มาดูพิธีไหวครูค่ะ จัดได้สวยงามจังเลย ทั้งบายศรี พานที่ใช้ไหว้ครู และน้อง ๆ นึกศึกษาแต่งกายเรียบร้อยมากค่ะ รวบผมด้วย ขอชื่นชม ขอบบรรยากาศทุกขั้นตอนค่ะ และนางรำสวยมาก

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

พี่อารีย์ บายศรีน้องๆเขาทำกัน3วันค่ะ อาจารย์มากระซิบให้ฟังว่าน้องเขากลัวน้อยหน้าปีก่อนๆค่ะ

e-mail. puangpech_@hotmail.com

 

มาดูไหว้ครูครับ

หน้า