สืบเนื่องจากการพาเกษตรดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินครนายก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สืบเนื่องจากการพาเกษตรดูงานที่นครนายก(รูปทรงนูน)มีอุปกรณ์ทรงงานของพระองค์ท่านอยู่ 5 อย่าง1.แผมที่..ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จริง 2.กล้องถ่ายรูป..ไว้เพื่อถ่ายรูปของจริงในพื้นที่ที่ในแผนที่ไม่มี 3.ดินสอที่กระเป๋าเสื้อ..ไว้เพื่อจดบันทึกและแก้ไขลงในแผมที่เพราะดินสอลบได้เมื่อเขียนผิดและประหยัด 4.ตราของมูลนิธิชัยพัฒนา 5.รองเท้าผ้าใบ(ยี่ห้อนันยาง)เพราะผลิตในประเทศไทยและราคาถูก 


5 อย่างอุปกรณ์ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในหลวงคือเทพ ที่มีตัวตนจริง ๆ เทพที่คอยเป็นห่วงพวกเรา พ่อหลวงของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ชีวิตที่เพียงพอ ย่อมมาจากชีวิตที่พอเพียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ล้นเกล้าของชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

   พออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ = พอเพียง

รักพ่อหลวง และจะดำรงชีวิตแบบพ่อหลวงแนะนำค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญคู่ไทยไปยิ่งยืนนาน

แผ่นดินไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนแผ่นดินเกิด อยากกลับบ้านจัง

ทดสอบ

หน้า