ตอน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จาก สองสลึง 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

จากการที่ผมและสมาชิกบ้านสวนพอเพียงได้ไปอบรมที่่กสิกรรมธรรมชาิติสองสลึง 

 

ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลเด็ด ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลเชิงลับ กลับมากันทุกคน  ผมเองก็ได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลเหล่านั้น

 

แต่ยังไม่เห็นเพื่อนๆ นำมาเขียนบล็อก

 

........ผมเลยขออนุญาตินำเสนอ เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ นะครับ

 

..........เพื่อนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเิติม ผมขอคำแนะนำด้วยครับ

 

..........หากเพื่อนๆ ท่านใดเห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่ควรนำมาเสนอในที่สาธารณะ ก็ขอให้บอกด้วย

 

..............ความจริงผมได้ตัดคำพูดหลายๆ  คำออกไปเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอ

 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 

...........................................ไม่ว่าใครอยู่จุดไหนตอนนี้แนวรบเปิดทุกแนว

 

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ

            1.ภัยพิบัติโลก  จากวันนี้ไปหนักขึ้น  ถี่ขี้น  แรงขึ้น เกินจะคาดเดาขึ้น  เครื่องมือใดๆ ที่มีอยู่ก็อาจจะทำนาย

 

ไม่ได้ถูกต้อง เพราะมันเกินจะคาดเดาขึ้น

 

ข้อมูลของประเทศไทย

            - จากวันนี้ไปเมืองไทยเรา ภัยพิบัติจะหนักขึ้น  แรงขึ้น ถี่ขึ้น เกินจะคาดเดามากขึ้น  เมืองไทยก็เป็นแบบเดียว

 

กัน  ให้เตรียมตัวรับสถานการณ์

 

            2.อาหารไม่พอกิน   ประเทศไหนที่มีแผ่นดินที่ไม่เอื้อต่อการเกษตรเท่าไหร่ พวกนี้จะกระทบก่อน  ไม่พอกินก่อน

 

ปีนี้องค์การอาหารโลก  องค์การข้าวโลก บอกว่าราคาอาหารในโลกวันนี้มันราคาขึ้นทุกประเทศ  ประเทศไหนที่ไม่ได้

ปลูกเองจะขึ้น  40-50 % ประเทศไหนที่ปลูกเอง  ผลิตเองอย่างไทย ขึ้นประมาณ 10 – 15 %

 

แต่เตือนว่าจากปีนี้ราคาอาหารอาหารจะพุ่งขึ้น ๆๆๆๆๆๆๆๆ  จะไม่มีเลยที่ปลายจะม้วนกระดกลงอีก แปลว่า จากวันนี้

สถานการณ์ทั้งโลก มันจะขึ้นๆๆๆๆๆๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด

 

ผลก็คือจากวันนี้ความอดอยาก ความแย่งชิง  แย่งชิงแผ่นดิน  แย่งชิงอาหาร จะเกิดหนักขึ้น  เกินจะคาดเดาขึ้น

 

 

ข้อมูลของประเทศไทย  ประชุมเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหาร

ได้มีการทำวิจัยแบบง่ายๆ สมมติว่าถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม บ้านเรา 100 คน ใน 100 คนนี้มีอาหารตุนเพื่อเลี้ยงครอบครัว

ได้ถึง  2 อาทิตย์ มีประมาณแค่ 5-6 เปอร์เซ็นต์  เท่านั้นแล้วอีก 94 -95 เปอร์เซ็นต์  ทำอะไรอยู่  

 

*******ฝากช่วยกันคิด*************

 

เทียบกับต่างชาติ 

              ญี่ปุ่นเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ซึนามิ  เทศบาลเขาเตรียมประชาชนในพื้นที่เขา หากเกิดภัยพิบัติ  เขามี

อาหารกินรอด 30 เปอร์เซ็นต์  100บ้านจะมีอาหารตุนเลี้ยงตัวเอง 1 – 2อาทิตย์  ประมาณ 30 บ้าน อันนี้ปีที่ผ่านมา 

ปีนี้เป้าหมายของเขาต้องไปให้ถึง 50  - 60เปอร์เซ็นต์

 

            อเมริกา ทอร์นาโดฟาดเข้าประจำทุกปี  วันนี้เขาปลูกอาหาร ปลูกผลไม้ แล้วทำถนอมอาหาร แล้วหากเกิด

อะไรขึ้น เขารอด  37 เปอร์เซ็นต์

 

            คนไทยเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ  ดีกว่าเขาอีก  รอด 5-6 เปอร์เซ็นต์ 

 

            ดูตัวเลขแล้วเอาไปคิด..............

 

           ....................... เกิดอะไรขึ้น?

 

ฟังตัวเลขแล้วเอาไปคิด

 

พูดถึงภัยพิบัติเห็นภาพใหญ่ภาพเล็ก....................

 

พูดถึงความมั่นคงทางอาหารเริ่มเห็นภาพใหญ่ภาพเล็ก

 

3.คนอพยพย้ายถิ่น  การอพยพย้ายถิ่นเกิดขึ้นหนักมาก องค์การสหประชาชาติบอกว่าตายแล้ว ย้ายถิ่นกันจริงๆ แต่พอดู

จากรากเหง้า ปรากฏว่าเกิดจากภัยพิบัติ และเกิดจากอาหารไม่มีกิน พอไม่มีกินก็หมายถึงอาหารแพง ค่าครองชีพต่ำ  เรา

จึงได้เห็นการอพยพย้ายถิ่น คนฝรั่ง คนอเมริกา คนเยอรมัน มาอยู่เมืองไทยเต็มไปหมด นี่คือการหนีตายของเขาจริงๆ 

จะมีการย้ายถิ่น ๆ ๆ ๆ ๆ กันมากขึ้น

 

ทำให้เกิดเรื่องที่ สี่  คือ..................................

 

4. การแย่งชิงแผ่นดิน 

 

Un บอกตอนนี้แย่งชิงแผ่นดินเกิดหนักมาก  เกิดระดับนักธุรกิจใหญ่ๆ อย่างเช่น

 

จอร์จ  โซรอส  คนนี้แหละที่ตอนปี 2540 ประเทศไทยเจ๊งหมดเลย ใครที่เคยเล่นหุ้น

 

ตลาดทุน  จอร์จ   โซรอส คนนี้ถือตะกร้าเงินใบยักษ์ๆๆๆๆๆๆๆ  ระดับยักษ์ของโลก

 

เรียกว่ากองทุน  ควันตั้ม   แล้วนายคนนี้นำเงินมหาศาล ลงไปไล่ทุบตลาดหุ้นของประ

 

โน้นนี้ให้เขาเจ๊ง จนเราก็เจ๊ง แล้ว ก็ต้องไปกู้  ไอเอ็มเอฟ ปี 2540  คราวนี้นาย จอร์จ

 

โซรอจ  เขาคือเครื่องมือการจัดระเบียบโลกใหม่  ของอเมริกา เขาคือเครื่องมือของ

 

อเมริกาใน 20-30 ปีนี้  สหรัฐอเมริกา  เขาต้องการมีอำนาจในโลก  เขาก็ใช้อาวุธที่

 

สำคัญที่สุด  คือ  เศรษฐกิจ 

 

            อเมริกาบอกทุกประเทศในโลกว่า  เอ้ย  ถ้าเราค้าขายกันเสรี  เราก็จะมีโอกาส

 

ถ้าใครปิดประเทศ เธอก็จะเป็นคนป่าคนเถื่อน  แต่ถ้าคุณเปิดประเทศค้าขาย คุณก็จะเป็น

 

คนพัฒนา ไม่งั้นคุณก็จะเป็นประเทศด้อยพัฒนา  ว่าแล้วการจัดประเทศด้อยพัฒนา ๆ

ก็คือการจัดประเทศโลกใหม่

 

            ทุกคนเปิดประเทศให้หมด แล้วไง  มือไม่เท่ากัน มือใครยาวสาวได้สาวเอา  ผลก็คือ

 

เขาจะเอาอาวุธของเขาออกมา นั่นคือ การค้าเสรี  หรือ FTA แต่มันเกิดจากใช้เงินเยอะๆ

 

แล้วเข้าไปเคลื่อนส่วนหนี่งในตลาดเงินตลาดทุน ทุบง่ายที่สุด เพราะว่าถ้าอเมริกามาแย่ง

 

ขายขนมครกกับเราเมื่อไหร่มันจะชนะเราสักที  ก็เลยต้องไปแย่งกันตรงนั้น

 

ว่าแล้วเราก็เจ๊ง

 

            ว่าถึงปีนี้กันเลย ปี 2554 นายจอร์จ  โซรอส ผู้ซึ่งยังมีตะกร้าเงินยักษ์  บอกว่า

 

เสียเวลาเอาเงินทิ้งในตลาดทุน อย่างเดียว  ส่วนหนึ่งก็ยังทุบเงินประเทศต่างๆ อยู่

 

จอร์จ  โซรอจ  บอกว่าอันนี้ไม่เจ๋งเท่า  จะเอาเงินในตะกร้ายักษ์นี้ไล่ซื้อแผ่นดินที่ทำ

 

Farm land ได้  ซื้อที่ดินที่ทำฐานเกษตรได้  เพราะจากวันนี้ภัยพิบัติ คนจะไม่มีกิน

 

แล้วน้ำมันใต้ดินมันกำลังจะหมดโลก  เพราะฉะนั้นถ้าได้แผ่นดินที่

 

1.ปลูกพืชอาหาร

 

2.ปลูกพืชพลังงาน  และ

 

3.พืชยา  

 

            เพราะภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดโรคระบาดต่างๆ   เอดส์  ซา  หวัดนก หวัด2009  มะเร็ง

 

ที่เราได้ยินกัน  เพราะฉะนั้นพืช 3 ชนิดนี้  พืชอาหาร พืชพลังงาน และ พืชยา

 

            ทีนี้มาดูเมืองไทยเรามาดูว่า 3 อย่างนี้เข้าข่ายมั๊ย  โอ้โอ  เข้าข่ายเลย  เมืองไทยเรา

 

พืชอาหาร เราส่งข้าวหมายเลข 1 ของโลก  เราปลูกอะไรก็กินได้หมด ใช่มั๊ย

 

พืชพลังงาน  วันนี้เราส่งมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา เป็นลำดับต้นๆ

 

พอมาดูพืชยา สมุนไพร  เราเป็นแหล่งสมุนไพร ลำดับต้นๆ ของโลก  มีมากกว่า 14,000

 

ชนิด   แล้ว ณ เวลานี้ตอนนี้ ธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย ธุรกิจที่ให้เงินมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

มากเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ  

 

ธุรกิจขายอาวุธสงคราม  ขายเรือบิน  เกี่ยวกับสงคราม 

 

ธุรกิจขายยา   บริษัทยายักษ์ใหญ่ทั่วโลก

 

            แต่ทีนี้จากวันนี้เป็นต้นไป  ภาวะภัยพิบัติมันจะหนักหนาสาหัส  ทั้งโลกเขารู้กัน

 

ว่า ทุกประเทศในโลกนะ  คำนวณเลย   ภัยพิบัติมา  วิกฤตมา  งั้น สิ่งที่จะทำเงินให้ประ

 

เทศ  ที่เรียกว่า จีดีพี  รายได้ประเทศ

 

อันที่1. ก็คือฐานเกษตร  เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเกษตร  จะเป็นอันที่ทำเงินให้กับแต่ละ

 

คนหรือแต่ละประเทศอย่างหนัก  ต้องวิ่งมาจนถึงฐานเกษตร งั้น ฐานเกษตรแสดงว่าต้อง

 

มีแผ่นดิน  แล้วทำพืช 3 อย่างที่ว่า  ทุกอย่างที่คุณใช้ ทุกอย่างที่คุณกิน  น้ำมัน เสื้อผ้า มา

 

ฐานเกษตรหมด  เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่ง เงินต้องมาจากอุตสาหกรรมเกษตร

 

2.การท่องเที่ยวและบริการ    

 

3.อุตสาหกรรมการ

 

            แล้วแผนประเทศไทยไปตรงไหน  ตอนนายกอภิสิทธิ์  ขึ้นใหม่ๆ เขาก็ประกาศ

 

วิสัยทัศน์ว่า  ประเทศไทยรายได้ประเทศจะต้องเข้าจาก 1.ฐานเกษตร  2. ท่องเที่ยวและ

 

บริการ   3.ก็คืออุตสาหกรรม   ปรากฏว่าพ้นวาระเขาไปก็อุตสาหกรรมนำ ไม่ใช่

 

เกษตรนำ

 

            แล้วตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่  ก็มีแค่จะให้ชาวนามีบัตรเครดิต แล้วก็ให้จำนำ

 

ตันละ 15,000 บาท แต่พูดจริงๆ ฟังเขาฐานเกษตรก็ยังไม่ชัด

 

            ทีนี้มาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งเริ่มเมื่อเดือน

 

สิงหาคม 2554 นี้ (แผนนี้ต้องใช้ 5 ปี) เราจะต้องปักธง  ฉบับที่ 11 มุ่งไปทางฐาน

 

เศรษฐกิจพอเพียง  เราทุกคน  คนไทยตอนนี้ต้องเข้าใจว่า อะไรคือธงของประเทศ

 

แล้วต้องเดินไปตามธงนั้น  (จริงหรือเปล่า)  แต่รัฐบาล  สภาพัฒน์  เสนอ รัฐบาลจะ

 

เอาด้วยหรือไม่เอา ดูใจเขาต่อไป

 

ยิ่งวิกฤตขนาดนี้ เสียเป็นแสนแสนล้านของโรงงาน  คนงานจะตกงานเป็นแสนๆ

 

คน  เดี๋ยวสองแสนคนที่ตกงานไปไหน ถ้าไม่กลับไปหาพ่อหาแม่  ช่วงนี้สัก 3-4 เดือน

 

ต้องไปหาพ่อหาแม่กินก่อน  เหมือน ตอน ไอเอ็มเอฟ  (ทุกคนคงจำได้)

 

            สุดท้ายฐานเกษตรเป็นฐานที่ยันแผ่นดินเอาไว้   แล้วมันจะเป็นเช่นนี้อีก ทุกคน

 

คอยดูช่วงนี้

 

            เอาละทีนี้พอดูภัยพิบัติ  อาหารไม่พอกิน  คนก็อพยพย้ายถิ่น ก็คือ เกิดแย่งชิง

 

แผ่นดิน  4   เรื่องนี้ จะเป็นปัญหาพัลวัน   ต่อไปข้างหน้า 

 

 

หากสนใจคอยติดตามต่อนะครับ..............ในตอน............ถอดรหัสลับ  สคส.2547 พระราชทาน

 

ใครมีภาพประกอบ  ช่วยนำมาเสนอด้วยนะครับ

ความเห็น

น่ากลัวเหมือนกัน  ได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควร  เราควรสะสมอาหาร  ใต้ดินบนดิน  ใกล้บ้าน  ซื้อของกินน้อยลง  อันไหน ทำเองได้  ก็ทำ  นึกถึงสมัยโบราณไว้  ที่เขาเดินทางติดต่อสื่อสารได้ทางเดียว  คือทางเท้า    คนไทยโบราณ  คงมีน้อยคนนัก  ที่  เดินไปหาของมาทำกิน  เป็นระยะทางหลายกิโล  ในแต่ละวัน  ส่วนใหญ่  คงปลูกของกิน  ใกล้ๆบ้าน 

   ... ขนาดเหนื่อย จนช่วยกันนั่ง ... หลับ ๆ ตื่น ๆ นะนี่

     ยังเก็บข้อมูลได้เกินหมื่นห้า ... โอ๊ะ ... ขออภัย งีบไปหน่อย ... จิ้มดีดผิด

       ตั้งใจจะบอกว่า เก็บข้อมูลได้เพียบ

          ยกให้ทั้งสองโป้ง

สิ่งไหน ที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็ตัดไปค่ะ
ปัจจัยสี่เท่านั้นที่สำคัญ ถ้ามีที่ดินทำกิน+มีบ้าน เสื้อผ้า อาหาร และยา แถมให้อีก 2 อย่าง โทรศัพท์ และรถ2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ค่ะ...ขยันๆ ทำกิน ก็รอด..น่า น่า น่า

 สิ่งที่ประเทศของเราจะอยู่รอดไม่อดตายคือ อาหาร ประเทศไหนที่ว่าแน่ เช่นเศรษฐีน้ำมัน คอยดูอนาคตก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร ในระดับครอบครัวถ้าเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอก หรือพูดอีกอย่างคือ มีความมั่นคงทางอาหารสูง รับรองสบายมากไม่เดือดร้อน

ปลูกเยอะๆเข้าไว้เอาไว้ทำอาหารยามไม่มีคะ

ค่ะ 

อ่านครบ คิดไปด้วย

ขอบคุณค่ะ

:admire2:

ฝากพี่พุทธบุตรหรือสมาชิกที่ไปสองสลึง เขียนบล็อกกันไปก่อนนะครับ
ผมยังไม่หายไข้ดีนัก พรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปปัตตานีอีก

ว่างจากการเดินทางแล้วค่อยมาเติมเต็มความรู้จากสองสลึงให้อีกทีนะครับ

ไม่พรือน้องบ่าวเหอ

 

จำไหรได้แล้วจิเขียนอันนั้น

 

ว่าจิเขียนเรื่อง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แต่ยังไม่มีภาพประกอบ

 

ก็เลยไม่ได้เขียน  คร่าวแลคนอื่นว่าใครเขียนมั่งก่อน  ถ้าไม่มีค่อยว่ากันทีหลัง

 

ว่าจิยืมรูปภาพตอนเข้าไปแลป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ของน้องบ่าวมั่งเด้

 


เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

คิดอยู่ว่าจะเอารูปทั้งหมดไปให้ แต่ก็ลืมจนได้

น้องบ่าว เรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้มันยาว

 

พี่จะเขียนต่อไปเรื่อยๆ ในบล็อกเดียวกัน

 

คงไม่เขียนเป็นบล็อก 1  2  3 4  เพราะคนที่เข้ามาอ่านทีหลังคงไม่ต่อเนื่อง

 

เพราะฉะนั้นพี่คงจะในบล็อกเดียวนี้แหละ แต่จะเขียนต่อเป็นวันๆ ไป

 

เพราะเขียนครั้งเดียวคงไม่จบ

เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

หน้า