คุณค่าของชีวิตคือการทำประโยชน์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลายคนเกิดมาแล้วหลายปี ยังไม่รู้ว่าคุณค่าของตนเองอยู่ที่ไหน มีอะไรบ้าง  
ได้แต่อยู่ไปวันๆ คิด พูด และทำ ตามกระแส ทั้งกระแสภายนอก และกระแสภายใน
ไม่ได้ทำอะไร ให้เป็นชิ้นเป็นอัน เพียงแต่อยู่ไปวันๆ เพื่อ กิน กาม เกียรติ
การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมือง สังคมจะกำหนดบทบาทให้เรา
และเรา จะเสพติดสิ่งเหล่านั้น จนยากที่จะถอนตัว และควบคุมตัวของตัวเราเองไม่ได้
เมื่อปล่อยเวลาให้ผ่านไป นานเข้า ชีวิตเรา ก็จะเหลือแต่ซาก ซึ่งไร้ประโยชน์ 
การไร้ซึ่งประโยชน์ ก็คือการไร้ซึ่งคุณค่า การไร้คุณค่า ก็คือ การอยู่อย่างไม่มีความหมาย 
มนุษย์ มีความหมายว่าเป็นผู้มีจิตใจสูง ผู้มีจิตใจสูงควรเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ทำลาย 
ผู้มีจิตใจสูงควรเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับ ผู้มีจิตใจสูงควรทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อผู้อื่น 
การเป็นผู้สร้าง การเป็นผู้ให้ และการทำเพื่อผู้อื่น คือคุณค่าของชีวิตหรือไม่ 
ถ้าใช่ นี่แหละคือ ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 


ความเห็น

ความรับผิดชอบ  จิตอาสา  เป็นจุดเน้นนองชุมชนที่นำไปปฏิบัติ

   พอใจ พอมี พอกิน อีก แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง (บ้านสวนพอเพียง)

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

ชอบจัง "ชีวิตเหลือแต่ซาก"

ชอบมากค่ะ ถูกต้องที่สุด เกิดเป็นคนต้องหาคุณค่าของชีวิตให้เจอ แล้วทำมัน

ถูกต้องที่สุดค่ะ สังคมคนเมือง เช้ามาตรอกบัตรเข้า เย็นตรอกบัตรออก เย็นวันศุกร์ค่ำ ออกย่ำราตรี  บางคนทำงานมาเป็นสิบปีไม่มีเงินเก็บสักบาทแถมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  ชีวิตผูกติดกับเงินเดือนของบริษัท แล้วถ้าวันหนึงเราเกิดทำงานไม่ได้ขึ้นมาจะหาอะไรมาเลี้ยงชีพได้เน้อ

แรงกาย+แรงใจ ลงมือทำในวันนี้ เพื่อชีวิตที่พอเพียง

อ่านแล้วเตือนสติดีค่ะ ชอบค่ะ :bye:

 

 

ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำ การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคนที่ทำประโยชน์เท่านั้น ไม่ใช่แค่คำพูดที่เขียนไว้

ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำ การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคนที่ทำประโยชน์เท่านั้น ไม่ใช่แค่คำพูดที่เขียนไว้