ขอเริ่มโครงการคุณวิทย์(รูปที่มีทุกบ้าน)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วาสนาข้าพระบาทมีน้อยนัก มิอาจจักอยู่ใกล้ให้เรียกหา เพียงร่มเย็นพระบารมีที่แผ่มา ไม่ปราถนาสิ่งใดไปกว่านี้
ข้าพเจ้าจักเทิดทูลและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งองค์มหากษัตริย์เจ้า


การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์  ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยา  คือ  นิสัยใจคอของฅนเราจะไปบังคับให้ฅนคิดอย่างอื่นไม่ได้  เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วย โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่ายิ่ง                                พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                        ๑๘ กรกฏาคม๒๕๑๗                                                                                      


                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  

ความเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

 

ทรงพระเกษมสำราญ  ทรงหายจากพระประชวร

 

เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 


เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 


พ่อของแผ่นดินไทย เมื่อหลายวันก่อนนั่งดูสารคดีโครงการพระราชดำริ สิ่งเหลือเชื่อคือ สะพาน-ถนนที่ช่วยบรรเทารถติดเพิ่มความสะดวกสบายในคนกรุงเทพฯ ล้วนมาจากพระราชดำริแทบทั้งสิ้น ขนาดน้ำท่วมถ้าไม่ได้คั้นกั้นน้ำพระราชดำริ ไม่รู้จะเดือดร้อนกันมากกว่านี้สักกี่เท่า คนไทยโชคดีที่เรามีในหลวง เราทุกคนโชคดีค่ะ

 

ที่บ้านผม

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ


น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ขอจงทรงพระเจริญ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

หน้า