อบรมเทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ได้รับข่าวสารจากบ้านเกษตรดอทคอม เลยนำมาเผยแพร่ต่อให้ชาวบ้านสวนพอเพียง เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ

อาจารย์ผู้สอน อ.สมโภชน์     ใหญ่เอี่ยม        อ.อุไร     เผ่าสังข์ทอง        อ.วีรชัย     โทบาง

ค่าธรรมเนียม 300     บาท      ค่าวัสดุ    700    บาท     รวมเงินทั้งสิ้น    1,000   บาท
จำนวนรับสมัคร 16 – 30  คน
คุณวุฒิและอายุ อายุ  15  ปีขึ้นไป
วันเวลาอบรม วันที่  20  พฤษภาคม  2553 (พฤหัสบดี) รหัสวิชา  (พ.ค.7) เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่อบรม ภาคทฤษฎี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2
ภาคปฏิบัติ โรงงานผลิตทดลองอาหาร 2
แนววิชาโดยสังเขป
ศึกษาปัจจัยพื้นฐานในการเพาะถั่วงอก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ จัดหาแหล่งน้ำ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และโรงเรือน การควบคุมกระบวนการผลิตถั่วงอกอนามัย การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านการตลาด การบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตถั่วงอกอนามัย
แผนการสอน
วันที่ พฤ. 20 พ.ค. 53
เวลา 09.00-11.00 บรรยาย ปัจจัยพื้นฐานในการเพาะถั่วงอก  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การจัดหาแหล่งน้ำ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และโรงเรือน การศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตถั่วงอกอนามัย การควบคุมกระบวนการผลิต  การจัดการด้านการตลาด การบำบัดน้ำเสีย การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งและจำหน่าย       หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตถั่วงอกอนามัย ในระดับครัวเรือนถึงระดับอุตสาหกรรม
เวลา 11.00-12.00 ปฏิบัติ การเพาะถั่วงอกอนามัยเพื่อการบริโภคในครัวเรือนด้วยภาชนะที่เหมาะสม
เวลา 09.00-11.00 บรรยาย การเพาะถั่วงอกในระดับเป็นการค้าหรืออุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตแบบครบวงจร
เวลา 11.00-12.00 ปฏิบัติ การเพาะถั่วงอกด้วยถังเพาะอัตโนมัติ เพื่อการค้าในระดับชุมชนขนาดเล็ก การเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องควบคุม การรดน้ำด้วยระบบดิจิตอลคอนโทล แบบเป็นอุตสาหกรรมขนาด SME
รวมบรรยาย           3        ชั่วโมง                                               รวมปฏิบัติการ       3        ชั่วโมง
วัสดุที่จัดเตรียมให้ :  ถังเพาะขนาดทดลอง  เมล็ดพันธุ์  อาหารเสริม  ถั่วงอกพร้อมบริโภค
เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน            :  ถังเพาะอัตโนมัติระดับชุมชน  ถังเพาะระบบดิจิตอลคอนโทลควบคุมการรดน้ำด้วยไฟฟ้า
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02-9428822 และ 02-5792294
ภายใน มก. 2030 และ 1336  ส่ง FAX ต่อ 111
ที่มา http://www.eto.ku.ac.th/

ความเห็น

ติดคุกค่ะ ยังไม่พ้นโทษ รอฟังข่าวผู้ที่ไปมาแล้ว ก็แล้วกันนะคะLaughing

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

น่าจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำเป็นอาชีพนะครับ แต่ถ้าจะทำบริโภคเองก็ใช้วิธีที่เพื่อนในบ้านสวนพอเพียงแนะนำไว้ก็คงได้นะ ไม่ต้องเสียเบี้ย (พอเพียง...ไม่เสียเงิน) ไม่ต้องเดินทางไปอบรม

ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกครับ

จะปลูกต้นไม้ในใจเธอ


อยู่ใกล้ๆ ไม่แน่.... แต่นี่ไกล  และคงไม่คิดทำเพื่อขาย อยากทำเพื่อกิน เป็นคราวๆ ไป ขอบคุณกระต่ายดำค่ะ ใครใกล้ ใกล้ ลองดูค่ะ

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

รอคนที่ไป  มาบอกต่อดีกว่าครับLaughing

งานนี้คงต้องอยู่รอดูคนที่ไปแล้ว เอามาเผยแพร่ล่ะค่ะ เพราะไม่คุ้นกทม.สักเท่าไหร่Laughing

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เหมาะสำหรับผู้ที่จะยึดเป็นอาชีพ เพราะการเพาะถั่วงอกเป็นอาชีพนั้นเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่าย วันหน้าจะเขียนบันทึกเล่าให้ฟัง

เวลาพบกันสั้นนิดเดียว

พอดีตัดต้นยาง ไถแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรดีเพราะไม่มีเวลาทำหญ้าเอยะ อยากได้พันาธุ์ถั่วเขียว ใตรพอจะแนะนำได้บ้างครับ

เรียกไก่  ก็ได้ครับ(นาธารชื่อลูกชายครับ)

อยากไปอบรมเพาะถั่วงอกเพื่อไว้เป็นอาหารกลางวันให้เด็กที่มูลนิฺฺธิค่ะถ้ามีอบรมเมื่อไหร่ช่วยแจ้งด้วยได้เปล่าค่ะ