เก็บภาพปฎิหาริย์มาฝาก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขณะที่ไฟไหม้แต่ยังเกิดปฎิหาริย์ กับสิ่งที่่มีคุณค่าทางจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

                         ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 

ความเห็น

ครับผมเชื่อในเรื่องนี้ บุญบารมีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในทางวิทยาศาสตร์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญไปนานแสนนาน

ขอทรงทรงพระเจริญ -/\-

ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชาชนชาวไทยได้ร่มเย็น สาธุ

EAKAPONG_36@hotmail.com Tel 087 959 9004

ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ จะทำให้ยากทำไม


 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ปฏิหารย์ มีจริงเชื่อคะ...โดยสวนตัวเชื่อว่าท่านคือเทพฯ....

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

เทวดาที่ยังมีชีวิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ :beg:

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

ขอจงทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

หน้า