รับมือวิบัติภัยด้วยการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

พอดีผมมีเอกสารน่าสนใจเลยเอามาฝากครับ ขอลอกมาทั้งดุ้นเลยแล้วกัน

   วิกฤตการณ์โลกในปัจจุบัน เปรียบเสมือนสัญญาณให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของคนต่อธรรมชาติ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลนั้นกลับย้อนกระทบต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธู์มนุษย์เอง ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ และประเทศไทยก็ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์เหล่านี้ได้ ทางเีดียวที่ทำได้ในวันนี้ คือ เตรียมพร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ และเริ่มต้นปฏิบัติการหยุดวันสิ้นโลกด้วยตัวคุณเอง!

ปฏิบัติการกู้วิกฤต ดิน น้ำ ป่า คน

ดิน - หยุดเผา หยุดปุ๋ย หยุดยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง หวนสู่เกษตรอินทรีย์ ใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติ

น้ำ - ฟื้นฟูลุ่มน้ำทั้งลุ่ม (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ด้วยระเบิดจุรินทรีย์ บำบัดน้ำด้วยศาสตร์พระราชา ปลูกป่าชายน้ำ ทำกล่ำ ซั้ง สร้างบ้านปลา

ป่า - ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง สร้างธนาคารต้นไม้เต็มพื้นที่

หัวใจสำคัญ คือ "คน"

ถึงเวลาฝึกตนให้พร้อมรับวิกฤตการณ์ สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญาสยาม รับมือวิกฤตด้วยแผนการเตรียมพร้อม ๓ ขั้นตอน ก่อนเกิด-ขณะเกิด-หลังเกิด อบรมคนเตรียมพล เตรียมเครือข่ายพร้อมรับภัยพิบัติ

อ้างอิงจากเอกสารจากงาน มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ความเห็น

ป่า - ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง สร้างธนาคารต้นไม้เต็มพื้นที่

แนวคิดที่ดีค่ะ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เริ่มที่ตัวเรา และขยายสู่คนในครอบครัว และขยายสู่ชุมชน เล็กและชุมชนใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ใช่แล้วครับ  ดิน  น้ำ  ป่า  แต่แล้ว  สัตว์ที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ แถวบ้านผมพวกเขากำลังทำร้ายตัวของเขาเองและตลอดชั่วลูกชํวหลานหากยังไม่หยุดทำลาย ดิน น้ำ ป่าเพราะพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ แถวบ้านผมปลูก อ้อย เป็นหลักร้อยละ 95% ของพื้นที่ ผมสงสารพวกเขาจัง

ทำแต่สิ่งที่ดี   อย่าดีแต่ทำ

" ช่วยกันๆ ลากอวนล้อมหมู่ปลา มะมาเพื่อนข้าร่วมแรงร่วมใจ " ท่อนหนึ่งของเพลง ชาวประมง ของแฮมเมอร์ ทำให้ นึกถึงภาพบรรยกาศการกู้อวนจับปลาของชาวประมง ช่างสามัคคคีกันดี  ถ้าหากมนุษย์หันมาสามัคคี เพื่อสร้างความดีกันบ้าง ก็จะมีประโยชน์สุข แก่โลกนี้ และมวลมนุษย์ชาติทั้งหลายไม่น้อย

ตามรอยพ่อคิด ด้วยวิถีชีวิต ที่เพียงพอ