เล้าไก่ + บ่อปลา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความเห็น

:confused: :nonono:

มองไม่เห็นค้า

ส่งสัยลืมอัพรูป

:nonono: :nonono: :nonono:

"ความสุขของชีวิตในวันนี้ คือทำตามวิถีพอเพียงของพ่อ"

อยู่ตรงไหนครับ?

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

:warning: :warning: :warning:

:confused: :confused: :confused:

"จะปลูกทุกอย่างที่กิน จะกินทุกอย่างที่ปลูก"

สวัสดีค่ะ เห็นแล้วรูปปลาอยู่ในมือคุณ แต่ไหนค่ะ บ่อปลา :confused:

ชีวิตที่เรียบง่ายกับความพอใจในสิ่งที่มี

:cheer3: :cheer3:

 

 

พยายามเข้าเพื่อน :cheer3:  :cheer3:   :cheer3:

ตอนเป็นเด็ก....มีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน กลางคน.....มีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา ปั้นปลาย.....มีเงิน มีเวลา แต่ไม่มีแรง

รอ  ร้อ  รอ   ย่อรูปก่อนนะคะค่อยลง

หน้า