คำทำนายใน "วันพืชมงคล" 2555

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555 ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งพระราชพิธีดังกล่าวของไทยได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นการบอกให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อให้ชาวนาชาวไร่ได้เริ่มเตรียมลงมือทำนาทำไร่  เพราะพระราชพิธีนี้เปรียบเสมือนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการเริ่มเพาะ ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

เนื่องจากแต่ละปีจะมีการทำนายจากการเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งของพระยาแรกนา และพระโคที่จะเลือกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจาก 7 อย่างที่นำมาให้พระโคเลือกกินคือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำ และหญ้า คำทำนายจากการเสี่ยงทายพระยาแรกนาและพระโคส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับน้ำท่าจะ บริบูรณ์หรือไม่ หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ แต่ละปีจะให้ความสำคัญกับทำนายในเรื่องน้ำน้อยหรือน้ำมากเพราะมีผลต่อการ เพาะปลูกในปีนั้น

สำหรับปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายได้ ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ตามตำราว่า ปีนี้น้ำจะน้อย นาลุ่มจะได้ผลผลิตดี ส่วนนาดอนจะเสียหายบ้าง

ส่วนพระโคปีนี้ได้ กินหญ้า เพียงอย่างเดียว มีคำพยากรณ์จากตำราว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์เพียงพอ พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

คำทำนายปีนี้น้ำจะไม่มีปัญหามากเกินไป ซึ่งจะเป็นจริง หรือไม่ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยความไม่ประมาท

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: จาก "นสพ.เดลินิวส์ ประจำวันที่ 10/5/55"


ความเห็น

คำพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่ง กับ คำพยากรณ์พระโคกินหญ้า ดูไม่ลงกัน แล้วอันไหนจะน่าเชื่อถือ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

นั้นสิเนอะคุณเสิน ผ้านุ่ง 6 คืบ กับ หญ้า :sweating: แต่ยังไงก็อย่าประมาท อย่างที่คุณยุพินว่า :dreaming:

หน้า