งานบุญประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ที่ จ.ตาก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

1. บายศรีพญานาค จัดทำขึ้นเพื่อถวายพ่อปู่ผ้าขาวทองสุข จ้างเขาทำให้ค่ะ แล้วแต่ใครจะศรัทธาทำถวาย ไม่บังคับค่ะ

2. ต้นเงินค่ะ  อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธา จะทำถวายพ่อปู่ พอเสร็จงานก็ถวายเข้าวัดค่ะ ทำบุญ

ความเห็น

อนุโมทนา

บายศรี  ทำสวย

สาธุ ๆๆ  อนุโมธนา เช่นกันคะ  ทำบายศรีสวยคะ

สิ่งดี ๆและสวยงามของเมืองไทย ขอภาพบายศรีหลาย ๆ  มุมหน่อยคะสวยงามมาก  นี้ก็สิ่งที่คนไทยต้องถ่ายทอดและรักษาสืบไป