แนะนำเวบ บ้านเกษตรดอทคอม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความเป็นมา

ผมเติบโตมาจากสังคม เกษตรกรรม บนดินแดนอีสาน พ่อแม่เป็นชาวนา ทำนาเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูผมจนจบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผมก็ผันตัวเองมาอยู่ในสังคมเมืองหลวงแบบที่ใครๆ เขาทำกัน หวังจะได้มีชีวิตที่ดี ก็แม่บอก เรียนสูงๆจะได้เป็น “เจ้าคนนายคน” ทำงานมาจะจนสามสิบแล้วก็ยังเป็น “ขี้ข้า” (ภาษาแถวบ้านผม) เขาอยู่เหมือนเดิม แต่งงานแล้วพอเมียท้อง ก็ชักไม่อยากอยู่กรุงเทพฯ พ่อแม่ก็แก่ลง ไร่นาก็พอมีก็เลยคิดอยากกลับไปอยู่บ้าน กลับไปเป็นชาวนา ทำมาหากินแบบพอเพียง เลี้ยงครอบครัว ก็เลยเริ่มเรียนรู้การเป็น “ชาวนา” ที่ไม่ใช่ชาวนาแบบสมัยพ่อสมัยแม่ เป็นชาวนายุคพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง สะสมความรู้แล้วก็เลยมาเขียนเว็บไซต์เอาสิ่งที่ไปค้นไปพบ มาเขียนไว้กันลืม แล้วก็เพื่อประโยชน์แก่คนที่ผ่านมาเจอเว็บไซต์นี้ครับ ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับ http://www.bankaset.com/

 

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร เกษตรต้นทุนต่ำ เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง ตามแนวทางเกษตรพอเพียง “พอมี พอกิน พอใช้ พอใจในสิ่งที่มี”

2. เพื่อ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้ใช้อินเตอร์เนต ที่มีความสนใจทางด้านการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร, ความรู้, ผลผลิตการเกษตร ฯลฯ

3. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อหรือเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเว็บไซต์เกษตร

4. เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกได้นำเอาเทคนิค วิธี หรือ ปัญหา อุปสรรค มาวิเคราะห์และช่วยกันแก้ไข และนำผลที่สำเร็จไปปฏิบัติตาม

ความเห็น

ขอบคุณค่ะ ที่แนะนำเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วค่ะ สาระดีๆทั้งนั้นค่ะSmile

จะขอตามรอยของพ่อ ท่องคำว่า "เพียง" และ "พอ"จากหัวใจ

ขอบคุณมากครับ
คุณโสทร

โปรโมทให้ด้วย เดี๋ยวผมคงรบกวนคุณโสทรเกี่ยวกับความรู้ในอีกหลายๆเรื่องครับ

บ้านเกษตร.คอม

"พอมี พอกิน พอใช้ พอใจในสิ่งที่มี"

ด้วยความยินดีครับ Laughing

เป็นสมาชิได้ไม่นานอยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในที่ดินของตนเองที่เชียงรายมีที่อยู่1ไร่1งาน21ตาราวาได้ปลูกสักไปส่วนหนึ่งเหลือที่ประมาณไม่ถึงไร่ศึกษาหาข้อมูลไปก่อน

ชอบทุกความรู้ที่อยู่ในเว็บนี้ครับ สมาชิกใหม่

อยากทำบ้านเกษตรไม่รู้จะเริ่มตันยังไง

ชอบปลูกต้นไม้  ชอบอ่านเกี่ยวกับการเกษตรค่ะ